News

Khóa thực hành thiền định tại biển ngày 14-22/11/2013

5.11.2013

Khóa thực hành thiền định tại bờ biển sẽ diễn ra từ ngày 14/11 cho tới 22/11 Địa điểm: Phan Thiết, Việt Nam. Giáo viên hướng dẫn: ZSUZSA KOSZEGI. Cô ZSUZSA KOSZEGI là người Hung – ga- ry. Lạt Ma … Continue reading

 

Thứ 7 ngày 23/11/2013 – Thuyết pháp tại thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Thiền tập trong đời sống hàng ngày”

5.11.2013

Chúng tôi rất hân hạnh được thông báo tới quý vị rằng: thứ 7 ngày 23/11/2013, cô ZSUZSA KOSZEGI sẽ có một buổi thuyết phát trước đại chúng về “Thiền tập trong đời sống hàng ngày” Cô ZSUZSA KOSZEGI là … Continue reading

 

Course in Malaysia, Kuching 16.05-23.05

9.03.2013

We are glad to inform you that our teacher HH 17th Karmapa will be in Kuching from 16th to 20th May 2013. Continue reading

 

Lama Ole Nidahl course in Hong Kong

5.02.2013

It is a great pleasure to announce that our main teacher, Lama Ole Nydahl, will be visiting Hong Kong from 1-3 March 2013 and will host a Meditation Course. Continue reading

 

Karmapa XVII course in Hong Kong City

4.01.2013

We are very excited to announce that the 17th Karmapa, Trinley Thaye Dorje, will be visiting Hong Kong in January 2013. There are events over a 10 day period, starting on 18 January and ending on 27 January. Continue reading