Về

Milarepa statue

Nhóm “Saigon Diamond Way Buddist Meditation” thuộc về dòng truyền thừa Karma Kagyu và là một trong 640 trung tâm thực hành thiền định cho phật tử cư sĩ do Lama Ole Nydahl thành lập, theo sự hướng dẫn của Đức Karmapa thứ 17 Trinlay Thaye Dorje.

Các trung tâm này không phải là những tổ chức theo cách thức truyền thống. Các trung tâm đều được thành lập dựa trên tinh thần tình nguyện, không có sự quản lý từ trên xuống và thông qua tình bằng hữu và lý tưởng. Những trung tâm này là nơi một người có thể tìm hiểu những kiến thức và sự uyên tâm của những bài giảng của Đức Phật, có thể thực thành thiền định, trao đổi kinhnghiệm, chia sẻ những tiến bộ của bản thân và tham gia vào các hoạt động thường ngày khác.

Saigon Gompa được thành lập bởi một nhóm những người bạn thực thành thiền định chung với nhau, và cùng nhau hoạt động vì lợi ích chung. Mục đích chính của Saigon Gompa cũng giống như tất cả những trung tâm và các nhóm phật giáo khác trên toàn thế giới: để duy trì và truyền đạt những phương pháp thực hành của Dòng Kim Cương Thừa theo những phương pháp hiện đại. Tại Saigon Gompa, chúng tôi tổ chức những buổi trao đổi thông tin và những bài thực hành với các phật tử an hem trong khu vực Đông Nam Á. Hơn thế nữa, chúng tôi, hàng năm đều có tổ chức đi học tập để tiếp nhận những bài giảng quý báu từ những bậc thầy vĩ đại.

Lama Ole thường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo được mối liên hệ trực tiếp và trao đổi kinh nghiệm giữa các phật tử. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng tôi cố gắng chia sẽ các hoạt động với nhau để có thể cùng thực hành, cùng chia sẽ kinh nghiệm, và là những cư sĩ, không bị ràng buộc bởi những luật lệ khắt khe, chúng tôi có thể trải nghiệm tất cả các kinh nghiệm trong cuộc sống và đồng thời phát triển tâm thức của mình.