Liên hệ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi. Mỗi tối trước khi thực hành thiền định, chúng tôi đều có thời gian để giải thích về những phương pháp này cho những người mới tham gia.

Quý vị có thể email cho chúng tôi vào địa chỉa: [email protected] hoặc viết yêu cầu của mình vào bản thông tin dưới đây: