Thiền

Buddha in meditation

Thời gian:

Buổi thực hành thiền định diễn ra tại ba thành phố:

  • Sài Gòn: được thực hiện vào các ngày thứ 4 hàng tuần, vào lúc 8.30 tối.
  • Phan Thiết: được thực hiện vào các ngày thứ 7 hàng tuần, vào lúc 6.30 tối.
  • Cần Thơ: được thực hiện vào các ngày thứ 4 hàng tuần, vào lúc 8.30 tối.

 

Nội dung thực hành:

Các bài thực hành được áp dụng giống như tại các trung tâm Kim Cương Thừa khác trên toàn thế giới, là những bài thiền tập của dòng truyền thừa Karma Kagyu. Các bài thực hành này đã được các bậc thầy vĩ đại, đặc biệt là Đức Karmapa thứ 16  – Rangjung Rigpe Dorje truyền cho Lama Ole Nydahl, và đã được dịch sang nhiều thứ tiếng để đảm bảo sự hiểu biết trực tiếp cho các Phật tử trên toàn thế giới.

Chuẩn bị trước khi thực hành:

Tất cả mọi người đều có thể thực hành các bài thiền tập này. Bài thực hành tại Saigon Gompa dài khoảng nửa tiếng và không cần bất kỳ sự chuẩn bị nào trước.

Nửa tiếng trước khi bắt đầu thực hành, những người mới bắt đầu sẽ được hướng dẫn căn bản. Sau khi thực hành, những thắc mắc liên quan tới bài thực hành hoặc những vấn đề khác sẽ được thảo luận và chia sẻ.

Chi phí:

Tất cả các buổi thực hành đều hoàn toàn miễn phí

Ngôn ngữ sử dụng để thực hành thiền định:

Tiếng Anh.

Và Tiếng Việt (khi có yêu cầu)