Thư viên

VƯỢT THOÁT KHỎI SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT

Khi một người nghe từ “Bardo” trong tiếng Tây Tạng, suy nghĩ đầu tiên chính là “Thân trung ấm” – Khoảng thời gian sau khi chết. Tuy nhiên, từ này có nghĩa là bất kỳ trạng thái trung gian nào. … Continue reading

 

THỰC HÀNH PHẬT PHÁP

Việc thực hành phật pháp đòi hỏi một số khả năng nhất định. Cách những tiềm năng này cùng tạo nên những hoàn cảnh thực tế cho người thực thành và tiềm năng tới mức nào trong từng hoàn cảnh … Continue reading

 

SÁU HÀNH ĐỘNG GIẢI THOÁT

Là một Phật tử, một người không chỉ muốn sống tốt, mà còn muốn đạt tới giác ngộ và giải thoát. Con đường ngắn nhất để đạt tới đích này là bằng cách xem tất cả mọi người cũng là … Continue reading

 

HỌC CÁCH QUAN SÁT

Hỏi: Điều gì là quan trọng đối với các Phật tử? Sharmapa: Để có thể thực hành Phật pháp, điều quan trọng là chúng ta học và thực thành vì chính bản thân mình. Có nhiều phương pháp tiếp cận … Continue reading

 

CON ĐƯỜNG CỦA PHẬT GIÁO

LAMA OLE NYDAHL: Tôi rất vui vì có thể nói chuyện trước các bạn và tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi rất quan tâm đến hội nghị này. Hình thức chia sẻ như thế này thường tạo ra những giá … Continue reading